Om oss

Staffan startade Frinab 1985

Han såg en affärsmöjlighet och ett behov på marknaden.

En entreprenör med stora visioner

Staffan Svensson och hans bror lade samman sina kompetenser från konfektion- och belysningsbranschen och ur detta föddes Frinab. Det började med legotillverkning, att kapa och bearbeta kabel, men redan efter några månader föddes idén att även konfektionera kabeln.

I slutet av 80-talet var outsourcing ett relativt okänt begrepp. Varje fabrik tillverkade sina produkter från start till slut. Det var här Staffan Svensson såg en affärsmöjlighet och ett behov på marknaden. Genom att erbjuda kundanpassade kablar och kablage förenklades produktionen för belysningsbranschen. Prefabricerade sladdar med önskad kontaktering erbjöds till samma kostnad som företagen tidigare köpt in råvaran för. Succén var snart ett faktum.

En av framgångsfaktorerna har alltid varit Frinabs höga servicenivå. Varor har levererats med taxi, maskiner har körts till kunden där man ändhylsat kablar på plats - ingen ansträngning har varit för stor.

Arvet från Staffan som hastigt gick bort 2013 är starkt och lever kvar både i lokalerna och i vårt förhållningssätt. Ingela Svensson, Staffans hustru, är nu ägare men har lämnat över rodret till Bo Hennings som sedan 2014 är Frinabs VD.